Ośrodek Nova Nadzieja

OŚRODEK ROZWOJU I NEUROTERAPII NOVA NADZIEJA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH MA SWOJE MIEJSCE W OSTROWIE WLKP. PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 2E.
Zespół Ośrodka tworzą specjaliści, którzy nieustannie doskonalą swoje kompetencje i poddają się superwizji, a praca jest ich pasją.
Ośrodek NOVA NADZIEJA jest miejscem, w którym znajdziesz pomoc dla siebie i swoich najbliższych.Pomoc

Oferujemy PAŃSTWU kompleksową, zindywidualizowaną pomoc i wsparcie, które pozwalają przywrócić sprawność, zdrowie i równowagę psychofizyczną.
Po wstępnej konsultacji ze specjalistami, w celu pogłebienia diagnozy i dobrania najskuteczniejszego programu terapii proponujemy badanie MAPOWANIA MÓZGU czyli QEEG.
Prowadzimy terapie:
- psychologiczną
- logopedyczną i neurologopedyczną
- psychopedagogiczną
- afazji i dyzartrii
- dysfagii
- zaburzeń odżywiania
- zaburzeń cyfrowych
- zaburzeń behawioralnych.

Terapie

W ramach wsparcia dzieci i młodzieży proponujemy zajęcia grupowe kształtujące kompetencje społeczne i ułatwiające rozpoczęcie kolejnych etapów edukacyjnych. Powadzimy terpię dysleksji, trening słuchowy Johansena, terapię ręki oraz wspólpracujemy z terapeutami integracji sensorycznej.
Nasi neuroterapeuci kierują swoją pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym poprzez następujące formy terapii:
- MIKROPOLARYZACJA MÓZGU tdcs
- EEG BIOFEEDBACK
- HEG BIOFEEDBACK
- EASY BIOFEEDBACK.

Konsultacje

W naszym ośrodku prowadzimy konsultacje dotyczące rozwoju dzieci i młodzieży oraz diagnozy zaburzeń mowy i kompetencji językowych osób dorosłych.
Współpracujemy ze spejalistami z zakresu psychiatrii,neurologii, neuropsychologii, afazjologii, neurologopedii klinicznej, neuroterapii.
Organizujemy szkolenia, warsztaty i spotkania ze specjalistami. Wszystko po to, by szerzyć rzetelna wiedzę i jak najskuteczniej pomagać.
NASZĄ SIŁĄ JEST WIEDZA, KTÓRĄ CIĄGLE POGŁĘBIAMY, DOŚWIADCZENIE, KTÓRE CIĄGLE ZDOBYWAMY I WSPÓŁPRACA.
NASZĄ MOTYWACJĄ DO PRACY JEST SZACUNEK DO DRUGIEGO CZŁOWIEKA, BOWIEM SZACUNEK POWINIEN BYĆ LUSTREM, W KTÓRYM KAZDY CZŁOWIEK CHCIAŁBY SIĘ CHĘTNIE PRZEGLĄD.

Terapie

Trening Umiejętności Społecznych to forma grupowych zajęć z dziećmi, młodzieżą, a także osobami dorosłymi, wywodząca się z psychologii poznawczo-behawioralnej.
Jego głównym założeniem jest kształtowanie odpowiednich umiejętności, kompetencji i postaw przydatnych w społecznym funkcjonowaniu człowieka.
Te umiejętności społeczne wiażą sie z (Matczak, 2007):
-Percepcją społeczną – adekwatne spostrzeganie i rozumienie przeżyć, intencji i czuć innych osób, także po to, by prawidłowo oceniać sytuacje społeczne i adekwatnie zareagować;
-wrażliwością społeczną, empatią;
- Znajomością obowiązujących w danej kulturze, środowisku norma społecznych i umiejętnością takiego doboru zachowań, by właściwie odnaleźć się w sytuacjach społecznych;
-rozwiązywaniem specyficznych problemów intra i interpersonalnych
-radzeniem sobie ze stresem;
-radzeniem sobie w sytuacjach konfliktowych;
-radzeniem sobie w sytuacjach, gdzie potrzebna jest postawa asertywna;
-autoprezentacją;
-wywieraniem wpływu na innych;
-komunikacją;
- współpracą;
-planowaniem działania i kontroli jego wykonania. 

Terapia ręki jest zespołem indywidualnych skoordynowanych ćwiczeń oraz działań, które umożliwiają usprawnienie mechanizmów odpowiadających za kontrolę ruchów kończyny górnej. Jest ona skierowana głównie do dzieci oraz dorosłych, którzy stracili sprawność. Terapia ręki to zazwyczaj współpraca fizjoterapeuty, logopedy, psychologa, pedagoga oraz terapeuty integracji sensorycznej.
Z tego rodzaju terapii powinny korzystać osoby z:
- zaburzeniami napięcia mięśniowego w miejscu obręczy barkowej lub nawet całego ciała,
- trudnościami w planowaniu ruchowym,
-problemami dotyczącymi codziennych czynności,
-problemami z koordynacją pracy rąk,
- zaburzeniami sprawności grafomotorycznej (w przypadku gdy np. dziecko nie umie lub nie lubi malować, rysować, wycinać lub robi to bardzo niedokładnie),
-problemami dotyczącymi używania odpowiedniej siły i szybkości przy wykonywaniu ruchów,
- trudnościami z koncentracją,
- trudnościami w trzymaniu przedmiotów,
-nieprawidłową postawą ciała,
-zaburzeniami na linii oko-ręka.
Głównym celem tego typu terapii jest usprawnianie oraz wspomaganie dziecka lub osoby dorosłej w osiągnięciu jak najbardziej optymalnego poziomu samoobsługi. Istotnym zadaniem jest także doskonalenie sprawności manualnej oraz grafomotoryki dzięki usprawnianiu funkcji percepcyjno-motorycznych.

Terapia ręki ma za zadanie także:
-rozwijać ogólną koordynację ruchową,
- rozwijać koordynację obustronną,
- usprawniać sprawność ruchową całej kończyny górnej,
- udoskonalać sprawności manipulacyjne ręki,
- udoskonalać umiejętności chwytu,
- udoskonalać techniki pisania,
- poprawić poziom koncentracji,
-wzmacniać poczucie własnej wartości przez budzenie wiary w swoje możliwości

TERAPIA UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH
Przykładami najczęstszych uzależnień behawioralnych są zakupoholizm, fonoholizm, pracoholizm oraz patologiczny hazard. Najskuteczniejszą metodą terapii tych zaburzeń jest długotrwała terapia poznawczo-behawioralna.
Wspólną cechą wszystkich uzależnień jest zaburzona kontrola impulsów, którym osoba z takimi problemami nie jest w stanie się oprzeć, a poddanie się im przynosi poczucie ulgi.
Przykładami najczęstszych uzależnień behawioralnych są:

zakupoholizm,
patologiczny hazard,
kompulsywne objadanie się,
ortoreksja – nadmierna koncentracja na zdrowym jedzeniu,
uzależnienie od seksu lub pornografii,
pracoholizm,
uzależnienie od używania komputera i gier komputerowych,
siecioholizm – uzależnienie od użytkowania sieci internetowej,
fonoholizm – uzależnienie od telefonu komórkowego,
uzależnienie od używania kart płatniczych,
kleptoholizm – uzależnienie od okradania,
uzależnienie od środków masowego przekazu,
tanoreksja – uzależnienie od opalania się w solarium,
bigoreksja – przesadna dbałość o sylwetkę poprzez ćwiczenia fizyczne, restrykcyjną dietę, stosowanie sterydów anabolicznych,
uzależnienie od zabiegów medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej.
Celem psychoterapii jest analiza zachowań lub sytuacji, które sprzyjają podejmowaniu danego zachowania, następnie zmiana szkodliwych nawyków oraz nauka nowych, skutecznych metod radzenia sobie z problemami i emocjami. Najczęściej łączy się terapię indywidualną, grupową oraz rodzinną. 

Przykładami najczęstszych uzależnień behawioralnych są zakupoholizm, fonoholizm, pracoholizm oraz patologiczny hazard. Najskuteczniejszą metodą terapii tych zaburzeń jest długotrwała terapia poznawczo-behawioralna.
Wspólną cechą wszystkich uzależnień jest zaburzona kontrola impulsów, którym osoba z takimi problemami nie jest w stanie się oprzeć, a poddanie się im przynosi poczucie ulgi.
Przykładami najczęstszych uzależnień behawioralnych są:

zakupoholizm,
patologiczny hazard,
kompulsywne objadanie się,
ortoreksja – nadmierna koncentracja na zdrowym jedzeniu,
uzależnienie od seksu lub pornografii,
pracoholizm,
uzależnienie od używania komputera i gier komputerowych,
siecioholizm – uzależnienie od użytkowania sieci internetowej,
fonoholizm – uzależnienie od telefonu komórkowego,
uzależnienie od używania kart płatniczych,
kleptoholizm – uzależnienie od okradania,
uzależnienie od środków masowego przekazu,
tanoreksja – uzależnienie od opalania się w solarium,
bigoreksja – przesadna dbałość o sylwetkę poprzez ćwiczenia fizyczne, restrykcyjną dietę, stosowanie sterydów anabolicznych,
uzależnienie od zabiegów medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej.
Celem psychoterapii jest analiza zachowań lub sytuacji, które sprzyjają podejmowaniu danego zachowania, następnie zmiana szkodliwych nawyków oraz nauka nowych, skutecznych metod radzenia sobie z problemami i emocjami. Najczęściej łączy się terapię indywidualną, grupową oraz rodzinną. 

Fonoholizm, siecioholizm, cyberzależność, uzależnienie od gier komputerowych.. wszystkie te słowa opisują tak zwane uzależnienia cyfrowe. To nałogowe korzystanie ze współczesnych technologii, które służą nam głównie uzyskiwaniu i wymianie informacji oraz komunikacji ze sobą nawzajem.
Uzależnieniom cyfrowym często towarzyszą inne problemy w sferze zdrowia psychicznego, jak choćby depresja, ADHD czy stany lękowe. Terapię często wspiera wtedy korzystanie ze środków farmakologicznych. Dlatego mimo że najważniejszym celem leczenia wydaje się ograniczanie korzystania z technologii, to tylko przysłowiowy wierzchołek góry lodowej. Niezbędne jest też przyjrzenie się przyczynom trudności i zaburzeń mentalnych, które występują razem z uzależnieniem.

W ramach terapii osoba uzależniona uczy się zastępować przywiązanie do świata cyfrowego innymi czynnościami. Stwarza miejsce w swoim życiu na zainteresowania, pasje i plany na przyszłość. Rozwija swoje umiejętności bycia w bliskich relacjach i lepszego zarządzania czasem. 

Psychoterapia dzieci i młodzieży to metody i techniki pomagania, które służą wspomaganiu zdrowego rozwoju dziecka i zdrowej relacji rodzice-dzieci. Specjalista pomaga rodzicom zrozumieć przyczyny problemu dziecka przez zrozumienie samego siebie. Pracuje z rodzicami nad wprowadzeniem takich zmian w swoim myśleniu i postępowaniu, które sprzyjają pozytywnym zmianom dziecka, utrwalanym podczas jego osobistej pracy z psychologiem.
Rodzice i opiekunowie dziecka powinni zgłosić się na konsultację do psychoterapeuty, gdy u dzieci obserwują objawy – reakcje, zachowania, które utrudniają prawidłowe fukcjonowanie dziecka w otoczeniu rówieśniczym, szkole oraz mają negatywny wpływ na życie całej rodziny.
są to m.in:
• dziecko rozwija się wolniej w stosunku do rówieśników, ma problemy z nauką, później nabywa rozmaite umiejętności, np. zaczyna mówić dużo później
• dziecko ma problem z koncentracją, nie może usiedzieć w jednym miejscu, ma zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
• dziecko jest nadpobudliwe;
• dziecko jest stale wycofane, wyjątkowo ciche lub nieśmiałe, boi się, przeżywa nadmierny stres
• dziecko ma trudność w budowaniu relacji z rówieśnikami,
• dziecko nie potrafi kontrolować swoich emocji, stresu lub radzi sobie z nimi w niepokojący sposób (np. zaburzenia odżywania, tiki nerwowe)
• dziecko zachowuje się agresywnie, ma problemy w rozwiązywaniu konfliktów,
• dziecko skarży się na dolegliwości somatyczne (np. bóle brzucha, głowy, trudności ze snem, moczenie się w nocy), a nie ma medycznej przyczyny tych objawów,
• dziecko ma problem z zaadaptowaniem się do nowej sytuacji, takiej jak zmiana szkoły, pojawienie się rodzeństwa ,rozwód rodziców, śmierć kogoś bliskiego, wypadek etc.
• dziecko ma problemy związane z dojrzewaniem,
• dziecko podejmuje destrukcyjne działania, np. uzależnia się od telewizji, komputera, okalecza się, eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi (alkohol, narkotyki, leki, itp) przechodzi zaburzenia buntownicze,
• rodzic chce poprawić jakość swojej relacji z dzieckiem lub ma poczucie, że dorastające dziecko się od niego oddala,
• rodzic chce pomóc dziecku nabrać wiary we własne siły, zwiększyć jego samoakceptację lub pomóc przezwyciężyć to, co jest dla dziecka trudnością lub ograniczeniem.
• zaburzenia lękowe oraz nastroju (fobie specyficzne, lęk społeczny, lęk uogólniony, agorafobia, lęk separacyjny, napady paniki, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, PTSD, zaburzenia konwersyjne, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, dystymia, tiki, autyzm, zespół Aspergera)
• zaburzenia odżywiania się (bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie się, otyłość) 

Elektrostymulacja to nowoczesna metoda wspomagająca proces leczenia ortodontycznego i terapii logopedycznej. Zabieg polega na przepływie prądu o bardzo niskim natężeniu przez mięśnie. To metoda pobudzająca i pozwalająca wzmocnić uszkodzone lub osłabione mięśnie podniebienia miękkiego, języka, warg. Elektrostymulacja oddziałuje na cały aparat artykulacyjny, zmusza go do większego wysiłku, a tym samym zdecydowanie usprawnia realizację poszczególnych głosek.
Wskazania do zabiegu elektrostymulacji:
- dyzartria (zaburzenia artykulacji)
- mowa nosowa (rynolalia)
- problemy z połykaniem pokarmów
- ksztuszenie podczas jedzenia i picia
- stan po adenotomii (usunięciu migdałka gardłowego)
- stan po operacji rozszczepu warg i podniebienia
- wysiękowe zapalenie uszu (zaburzenia pracy trąbki słuchowej)
- niedosłuchy
- afazja motoryczna
- dyslalia obwodowa
- opóźniony rozwój mowy
- zaburzenia napiecia mięśniowego
- ślinienie
- porażeniem nerwu twarzowego
- nawykowym otwieraniem ust
- zaburzeniami stawów skroniowo-żuchwowych
Jak wygląda zabieg?
Do zabiegu używamy specjalistycznego sprzętu i różnorodnych elektrod dostosowując masaż do indywidualnych potrzeb pacjenta i specyfiki wystepującego zaburzenia.
Czas trwania zabiegu to 10- 15 minut w zależności od wieku i zaburzeń pacjenta. Najlepsze
efekty można uzyskać poddając się kilku seriom zabiegów. Skutki mogą zostać zauważone już po pierwszej serii.
Zabieg jest bezbolesny. Podczas stosowania elektrostymulacji u pacjenta może wystąpić mrowienie na skórze, wibracja mięśni wokół elektrody lub nie występują żadne odczucia.
Jakie są przeciwwskazania do zabiegu?
- silna arytmia serca
- epilepsja
- aktywny nowotwór złośliwy
- stymulacja w okolicy klatki piersiowej u osób z wszczepionm rozrusznikiem serca
- nieuregulowane nadciśnienie
- ciąża
- zaburzenia naczyniowe w miejscu stymulacji (np. żylaki)
- występowanie zmian skórnych w miejscu stymulacji (rany, wysypka)
- gorączka
Efekty elektroterapii:
wzrost elastyczności tkanek poddawanych zabiegowi
zapobieganie powstawania bliznowców
poprawa siły mięśni
zwiększenie masy oraz objętości mięśni
poprawa ukrwienia okolicy operowanej
wzrost pobudzenia tkanek
przyspieszenie gojenia
zmniejszenie obrzęków pooperacyjnych
działanie przeciwbólowe
działanie przeciwzapalne.
TERAPIA LOGOPEDYCZNA- ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się.
Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów. Na tej podstawie logopeda stawia diagnozę i opracowuje program usprawniania.
Podczas pracy z dorosłymi pacjentami, tak samo jak w terapii dzieci i młodzieży, wybór metody usprawniania jest podyktowany rodzajem zaburzenia, indywidualnymi potrzebami pacjenta oraz jego kondycją zdrowotną. Najczęściej stosowane w przypadku dorosłych pacjentów są metody praktyczne, ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, ćwiczenia słuchu fizycznego, fonemowego i fonetycznego, metody wizualizacji, metody słowne, mające charakter rehabilitacji mowy i usprawniania umiejętności językowych.
A oto niektóre niepokojące symptomy, sugerujące konieczność kontaktu ze specjalistą :
Noworodek ma trudności z prawidłowym ssaniem pokarmu jest urodzone z ciąży ryzyka
Niemowlę:
ma obniżone napięcie mięśniowe
powyżej 6 miesiąca życia dziecko niewiele gaworzy, lub nie gaworzy wcale
występują trudności podczas karmienia łyżeczką (krztuszenie się, ulewanie)
Dziecko dwuletnie:
wymawia tylko pojedyncze dźwięki zamiast wyrazów, zwłaszcza jeśli w okresie niemowlęcym dzieckosłabo gaworzyło;
dziecko nie naśladuje dźwięków z otoczenia
występują trudności podczas karmienia łyżeczką i picia z kubka
Dziecko trzyletnie:
mimo, że dużo mówi, to jego wypowiedzi są niezrozumiałe, bełkotliwe;
wysuwa język między zęby podczas wymawiania niektórych głosek
mowa dziecka jest niepłynna, rodzice kojarzą to zjawisko z zacinaniem, jąkaniem
Dziecko czteroletnie:
wymawia głoskę „r” (tzw. „r” francuskie ), lub zamiast głoski „r” – wymawia ” j” , np. krowa –kjowa, broda – bjoda
gdy zamiast głosek f, w -wymawia p, b, h, lub nie wymawia ich wcale; np. walec –palec, balec, halec; lub np. fotel – potel, botel, hotel;
gdy dziecko zamiast głosek g, k wymawia t, d np. kogut – kodut, lubkotek – totek;
zamiastc, dz- wymawias,z np. słońce – słońse, lub dzwonek –zwonek;gdy dziecko zamiasts, z, c, dz – wymawia – ś, ż, ć ,dż ; np. słońce – śłońcie, lub cukierek – ciukierek;
gdy dziecko wymawiagłoski dźwięczne, jako bezdźwięczne ,np. zamiastb- wymawia –p, lub zamiast w –wymawia – f
Dziecko 5 – 6 letnie
dziecko zamiast głoski r –wymawia l, lub ł, lub j ; np. rower -lowel,lubryba –łyba, jyba
zamiast głosek sz, rz, cz,dżdziecko wymawias,z,cdz ; np. szyba –syba, lub czołg – cołg, lub dżem – dzem
gdy dziecko skraca wyrazy, lubprzestawia sylaby w obrębie wyrazu;
Jeśli zauważysz, że Twoje dziecko jąka się, zacina, jeśli dostrzeżesz jakiekolwiek niepokojące sygnały, które mogą sugerować zaburzenia mowy u Twojego dziecka – skonsultuj się ze specjalistą.
Należy obserwować, jak kształtuje się mowa dziecka i w razie jakichkolwiek wątpliwości zgłosić się do logopedy. Korzystając z wizyty u logopedy uzyskacie Państwo informacje o stanie rozwoju mowy Waszego dziecka, oraz uzyskacie wskazania do podjęcia pracy terapeutycznej. Wczesne rozpoznanie problemów z rozwojem mowy , daje szansę Waszemu dziecku na lepszy rozwój i start w szkoleerapia logopedyczna ma na celu: usuwanie zaburzeń mowy, wad wymowy, przywracanie mowy w przypadku jej utraty, stymulowanie rozwoju mowy i podnoszenie sprawności językowej.Terapia neurologopedyczna przeznaczona jest dla osób, które wskutek różnych czynników (wypadków, urazów, chorób, czynników rozwojowych i okołoporodowych) utraciły lub mają trudność z opanowaniem prawidłowej zdolności mowy. Terapię zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb, możliwości oraz oczekiwań pacjenta. 

Zgłoś się do nas, jeśli cierpisz (Ty lub bliska Tobie osoba) na:
- zaburzenia komunikacji o typie afazji
- jąkanie
- opóźniony rozwój mowy
- inne zaburzenia mowy związane z uszkodzeniem układu nerwowego
W przypadku terapii neurologopedycznej kluczowy jest czas od momentu powstania zaburzenia do rozpoczęcia działań terapeutycznych. Jak najszybsze wykrycie uszkodzenia i podjęcie terapii daje większą szansę na szybką poprawę kondycji mowy.
Terapia neurologopedyczna obejmuje:
- stymulację nadawania i odbioru mowy w zakresie dostosowanym do potrzeb pacjenta
- stymulację w zakresie mowy zautomatyzowanej, procesu powtarzania, nazywania, dialogu i mowy opowieściowej
- stymulację procesów poznawczych w zakresie percepcji słuchowej, czuciowej, wzrokowej a także pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej, uwagi i koncentracji
- reedukację umiejętności pisania i czytania.
W ramach terapii logopedycznej i neurologopedycznej stosujemy:
- ćwiczenia aparatu artykulacyjnego
- masaż logopedyczny i regulujący
- ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia głosowe
- terapię integracji sensorycznej i trening słuchowy
- elementy metody krakowskiej
- metodę psychostymulkacyjną Dyna- Lingua M.S.
Diagnozę neurologopedyczną wykonuje się w oparciu o specjalistyczne testy, dostosowane do zdiagnozowanych zaburzeń organicznych.
Istotne jest, by na pierwsze spotkanie dostarczyć dokumentację medyczną, zawierającą wyniki badań oraz opinie specjalistów, a także historię dotychczasowego leczenia (zwłaszcza neurologopedycznego czy neuropsychologicznego).

Mobirise
 

Metoda tDCS – transcranial direct current stimulation, czyli przezczaszkowa stymulacja prądem o częstotliwości zbliżonej do naszych naturalnych prądów fizjologicznych. Usprawnia funkcjonowanie mózgu oraz przywraca utracone właściwości tkankom nerwowym. Powoduje zmianę pobudliwości kory mózgowej, regulując przebieg procesów poznawczych.
Wskazania do terapii:
MPD,
autyzm,
ADHD,
Zespół Downa,
afazja i zaburzenia w rozwoju mowy,
zaburzenia funkcji wzrokowych,
zaburzenia funkcji słuchowych,
opóźniony rozwój psychomotoryczny,
dysfunkcje w pamięci, problemy z uczeniem się,
zaburzenia psychoemocjonalne, neurotyczne, psychosomatyczne,
zaburzenia schizotypowe,
zaburzenia obsesyjno-kompulsywne,
choroba Parkinsona,
choroba Alzheimera.
Przeciwskazania:
ciała obce (implanty, metalowe klipsy),
rozrusznik serca,
nowotwory,
ciąża.
Efekty terapii metodą tDCS:
Pod wpływem tDCS neurony wytwarzają silne połączenia neuronalne, przez co znacznie poprawia się funkcjonowanie całego mózgu.
Pacjenci z zaburzeniami ruchowymi po terapii nabyli nowe prawidłowe nawyki ruchowe, m.in. pełzanie, siedzenie, czy w niektórych przypadkach nawet chodzenie.Prof. A. M. Szeliakin
Mikropolaryzacja 2 – 3 krotnie poprawia ostrość wzroku, zmniejsza oczopląs, a także kąt zeza, nawet o 5 stopni.Prof. A. M. Szeliakin
Po zastosowaniu tDCS, u pacjentów zaobserwowano zmniejszenie napadów drgawkowych od 2 do 10 razy porównując ze wskaźnikami wyjściowymi, jak również zwiększenie odstępów czasowych między atakami.Prof. A. M. Szeliakin
W 2013 roku z 50 dzieci w wieku do lat 10, z brakiem mowy, które uczestniczyły w terapii prowadzonej przez Elenę Chuprokową, 6 zaczęło mówić w trakcie pierwszego cyklu mikropolaryzacji, składającego się z 10 zabiegów.E. Chuprikova, O. Dąbrowska, „Mikropolaryzacja i delfinoterapia w terapii zaburzeń mowy i komunikacji”
Mikropolaryzacja synchronizuje działalność półkul mózgowych i wzmacnia mózgowe rytmy alfa. Procesy mózgowe integrują się, co wyciszająco wpływa na dzieci.Dr Elena Chuprikova
W trakcie cyklu zabiegów u dzieci odnotowano regulację biorytmu, m.in. poprawienie jakości snu, łaknienia. Odnotowano również poprawę koordynacji ruchów ciała oraz płynniejszą komunikatywność.
Redukcja zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych oraz symptomów o podłożu nerwicowym.
Lepsze wyniki w nauce i szybsza przyswajalność wiedzy.
Terapia wywiera korzystny wpływ na pamięć wzrokową.
Stymulacja tDCS przynosi pozytywne rezultaty w leczeniu depresji.

Dysfagia neurogenna – podłoże.
Zaburzenia połykania (dysfagia) dotykają ponad połowę pacjentów na oddziałach neurologicznych. Mogą pojawić się w przebiegu udaru, urazu czaszkowo – mózgowego, po operacji neurochirurgicznej. Często towarzyszą chorobom postępującym, takim jak stwardnienie rozsiane (SM), stwardnienie boczne zanikowe (SLA), choroba Parkinsona czy otępienia.
Objawy
Najczęstsze objawy, jakie obserwujemy u chorego, to:
- krztuszenie się płynem lub pokarmem stałym
- pokasływanie i odchrząkiwanie w czasie jedzenia/ picia
- zaleganie pokarmu w jamie ustnej
- trudności w przełknięciu (konieczność popijania)
- nadmierne ślinienie lub wypadanie pokarmu z ust
- wydłużenie czasu niezbędnego do zjedzenia posiłku
Zaburzenia połykania stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta oraz znacząco obniżają jego jakość.
O TERAPII DYSFAGII
Nieleczona dysfagia neurogenna, przy utrzymaniu karmienia drogą doustną, może prowadzić do niedożywienia, odwodnienia, zachłystowego zapalenia płuc i zgonu. W ciężkich przypadkach pacjenci karmieni są więc do PEGa, w lżejszych włączana jest dieta miksowana. Oba rozwiązania nie eliminują jednak samych trudności, a jedynie pozwalają je ominąć. Dlatego warto sięgnąć po pomoc, zwłaszcza, że terapia logopedyczna dysfagii przynosi zazwyczaj widoczną poprawę funkcjonowania chorego. Oddziaływania terapeutyczne nastawione są na usprawnianie procesu połykania (w perspektywie mamy powrót do normy) oraz nauczenie chorego strategii kompensacyjnych, dla zabezpieczenia połykania na „tu i teraz”. Rzetelnie prowadzona terapia pozwala na rozszerzenie diety, rezygnację z miksowanych posiłków, a także (często) na usunięcie rurki tracheostomijnej oraz sondy nosowo – żołądkowej/PEGa. 

Afazja – postawienie prawidłowej diagnozy jest procesem nieco długotrwałym i wymaga dodatkowych konsultacji u specjalistów, tj.: neurologa, czy psychologa. Podczas diagnozy sprawdzam umiejętności tworzenia wypowiedzi pod względem treści, języka i fonetyki, jak i rozumienia słyszanych komunikatów. Prowadzę ćwiczenia, w których oceniam orientację przestrzenną oraz lateralizację. Sprawdzam budowę i funkcję narządów mowy jak i umiejętności powtarzania zdań, wyrazów, sylab. Bacznie też obserwuję sprawność motoryczną oraz zachowanie dziecka, funkcje słuchowe, czy rozpoznawanie poszczególnych dźwięków
Cały proces terapeutyczny afazji obejmuje nie tylko terapię w gabinecie. Bierze bowiem w nim udział cała rodzina dziecka oraz przedszkole / szkoła. Wtedy efekty terapeutyczne są lepsze. Szybkie podjęcie działań oraz konsekwencja w ich zastosowaniu to tym samym lepszy start dla dziecka i mniejsze trudności edukacyjne.
Warto podjąć terapię wcześniej, ponieważ zostawiona „sama sobie” prowadzi do poważnych trudności w nauce szkolnej oraz problemów emocjonalnych dziecka.
Co to takiego, ta afazja?
Afazję dzielimy na :
afazję u dorosłych,
afazję dziecięcą,
afazję u dzieci.
Afazja u dorosłych
Spowodowana jest udarami, wylewami krwi do mózgu. Oznacza niezdolność chorego do mówienia. Pacjent umiał mówić, rozmawiał z innymi i nagle nie jest w stanie wyrazić swoich myśli. Zwykle afazja pojawia się nagle. Chory nie jest w stanie nic wypowiedzieć (afazja ruchowa),nie rozumie co do niego mówią inni (afazja czuciowa). Może też występować afazja mieszana (ruchowo-czuciowa), czyli osoba nie jest w stanie zrozumieć mowy, nie potrafi nawet się wypowiadać. W mojej praktyce logopedycznej ten rodzaj afazji występuje najczęściej.
WAŻNE
Celem terapii afazji u dorosłych jest odbudowywanie systemu językowego.
Afazja dziecięca
A więc brak rozwoju mowy. Spowodowane jest to uszkodzeniem struktur w lewej półkuli mózgu. Uszkodzenie może nastąpić w okresie prenatalnym, w czasie porodu, może też wystąpić w pierwszych miesiącach życia dziecka (niedotlenienia, urazy mechaniczne, zatrucia różnymi toksynami, wylewy i guzy mózgu).
Zaburzona jest równocześnie percepcja jak i planowanie ruchu, czyli tak zwana motoryka. Obserwuje się problemy z koncentracją, uwagą i pamięcią.
WAŻNE
Celem terapii afazji dziecięcej jest budowanie systemu językowego.
Afazja u dzieci
To rozpad systemu językowego. Dzieje się tak pod wpływem urazów mechanicznych, niedotlenienia, zatrucia toksynami, wylewami, guzem mózgu u osób, które wcześniej opanowały już mowę.
WAŻNE
Celem terapii afazji u dzieci jest odbudowywanie systemu językowego.

AFAZJA U OSÓB DOROSŁYCH – DIAGNOZA I TERAPIA, CZYLI KIEDY UDAĆ SIĘ DO NEUROLOGOPEDY?

Afazja to schorzenie polegające na utracie zdolności mowy na skutek uszkodzenia mózgu. Najczęstszą przyczyną afazji jest udar mózgu lub wypadek komunikacyjny, ale mogą to być także nowotwory, procesy zapalne, procesy neurodegeneracyjne np. choroba Alzheimera, uszkodzenia mózgu w wyniku zatrucia toksynami. Afazja zaliczana jest do zaburzeń komunikacji językowej. Zaburzenie może dotyczyć różnych aspektów mowy – tworzenia, rozumienia oraz odtwarzania. Dlatego też objawy afazji różnią się u poszczególnych osób i zależą od kilku czynników – rodzaju uszkodzenia mózgu, dynamiki, etiologii choroby, ale także od rozległości uszkodzenia mózgu.
Jakie są rodzaje afazji?
W medycynie stosuje się kilka klasyfikacji afazji. Jedna z takich klasyfikacji dzieli afazję następująco:
afazja ruchowa to utrata zdolności tworzenia mowy spontanicznej lub znaczne upośledzenie mówienia
afazja czuciowa – występują zaburzenia rozumienia mowy, ale osoba chora wypowiada wiele słów, często niezrozumiałych, wstawia niewłaściwe słowa w zdaniach
afazja mieszana, ruchowo-czuciowa – osoba chora ma problemy z mówieniem i rozumieniem mowy
afazja nominalna (amnestyczna) – występują głównie problemy z nazywaniem i odnajdywaniem słów
afazja globalna, czyli całkowita utrata zdolności mówienia i rozumienia.
W trakcie terapii, afazja może zmieniać charakter. Całkowita utrata mówienia i rozumienia przechodzi w afazję czuciową lub ruchową albo z afazji mieszanej w czuciową. Dlatego tak ważne jest, aby osoba z afazją była prawidłowo zdiagnozowana, leczona i rehabilitowana.
Rehabilitacja mowy po udarze – neurologopeda
Afazja jest skutkiem nagłych schorzeń mózgu, które wymagają natychmiastowego leczenia plus zwykle hospitalizacji. Najczęstszą przyczyną afazji jest udar mózgu. Poza afazją, skutkiem udaru są także poważne objawy. Może dochodzić do utraty przytomności, porażeń lub niedowładów połowiczych kończyn. Niektórzy pacjenci przez wiele tygodni pozostają w łóżku i są niesamodzielni. Rehabilitacja afazji musi się rozpocząć jak najszybciej, gdy tylko chory odzyska przytomność. Specjalista – neurologopeda powinien jeszcze na oddziale przeprowadzić diagnozę neurolingwistyczną, w celu oceny rodzaju deficytów a także określenia typu afazji. Takie badanie umożliwia zaplanowanie terapii logopedycznej, która wymaga zaangażowania neurologopedy oraz rodziny pacjenta. Jednocześnie fizjoterapeuta prowadzi rehabilitację ruchową. Rokowania są na ogół pomyślne – następuje stopniowa poprawa mowy i sprawności ruchowej. Efekty jednak zależą od współpracy różnych specjalistów, między innymi neurologopedy lub logopedy, ale także najbliższych osób w otoczeniu chorego, które codziennie wykonają zalecone ćwiczenia. Doświadczony neurologopeda prowadzi indywidualną terapię neurlogopedyczną, lub co pewien czas, ocenia efekty rehabilitacji domowej.

Czym się zajmuje neurologopeda
Neurlogopeda to specjalista, który zajmuje się zaburzeniami mowy i języka powstałych po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego – na przykład afazją czy dyzartrią. U osób dorosłych takie zaburzenia mogą być efektem udaru, ale także urazów komunikacyjnych, demencji starczej, choroby Alzheimera, Parkinsona czy stwardnienia rozsianego. Terapia powinna być uzależniona od stanu chorego, objawów, czyli jest to zwykle indywidualna terapia neurologopedyczna. Neurologopeda prowadzi również terapię u wcześniaków, niemowląt i dzieci. Dotyczy to zaburzeń żucia, połykania i gryzienia, a także opóźnionego rozwoju mowy. Diagnoza neurologopedyczna ma na celu ocenę budowy aparatu mowy, napięcia mięśniowego okolicy oralnej, prawidłowość odruchów neurologopedycznych w obrębie twarzoczaszki oraz czynności i funkcje pokarmowe (żucie, połykanie).
Należy podkreślić, że takie deficyty mowy o typie afazji mogą być skutecznie leczone w każdym wieku. Warunkiem jest właściwa diagnoza, a następnie konsekwentnie realizowany program leczenia logopedycznego, który może obejmować także ćwiczenia pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej, przywrócenie lub poprawę umiejętności czytania i pisania. Nagła utrata mowy, jak w przypadku afazji, to nagła utrata możliwości komunikacji ze światem, przekazywania swoich potrzeb, emocji. Osoba chora, która do tej pory sprawnie komunikowała się ze swoim otoczeniem, nie umie wykorzystać umiejętności, które nie zostały zaburzone z powodu choroby. Efekty terapii widoczne są dopiero po pewnym czasie. Stąd tak ważne, by zwrócić się do neurlogopedy, który opracowując indywidualną rehabilitację mowy po udarze, uwzględnia aktualny stan i możliwości chorego
Rodzaje biofeedbacku
Biologiczne sprzężenie zwrotne opiera się na rejestrowaniu różnorodnych procesów, dlatego istnieje wiele rodzajów biofeedbacku, które służą różnym celom terapeutycznym.
Wśród najczęstszych metod biofeedbacku wyróżnia się:

Biofeedback EEG – nazywany jest także neurofeedbackiem, opiera się on na analizie fal mózgowych rejestrowanych przy pomocy EEG. Poszczególne rodzaje fal mózgowych odpowiadają określonym stanom, w jakich znajduje się ośrodkowy układ nerwowy. Przedstawienie zapisu elektroencefalogramu pod postacią łatwego do odczytania wykresu, prostej animacji czy rodzaju gry komputerowej, pomaga pacjentom przywrócić prawidłowe funkcjonowanie mózgu. Neurofeedback, czyli swoisty trening mózgu, stosowany jest w przypadku depresji, ADHD, zaburzeń koncentracji, stanów lękowych czy u pacjentów po poważnych urazach czaszkowo–mózgowych. Od kilku lat trwają prace mające na celu wykorzystanie neurofeedbacku do stworzenia funkcjonalnego interfejsu mózg–komputer (BCI).
Biofeedback EMG – do swojego działania wykorzystuje on elektromiografię (EMG), czyli neurologiczną metodę badania mięśni i nerwów. Biofeedback EMG dostarcza pacjentowi informacji na temat zwiększonego napięcia pewnych grup mięśniowych, mogących świadczyć o zwiększonym poziomie stresu. Ten rodzaj biofeedbacku stosuje się w przypadku zaburzeń lękowych, ale także w rehabilitacji.
Biofeedback RSA – ten rodzaj biologicznego sprzężenia zwrotnego w mechanizmie swojego działania wykorzystuje zapis EKG. Rolą komputera jest wyodrębnienie z zapisu EKG akcji serca pacjenta i przedstawienie go w łatwo przyswajalnej, najczęściej graficznej, formie. Biofeedback RSA wykorzystywany jest w celu poprawienia funkcjonowania pacjentów dotkniętych różnorodnymi jednostkami chorobowymi. Używa się go między innymi w profilaktyce chorób sercowo–naczyniowych, w leczeniu łagodnego nadciśnienia tętniczego, w chorobach dotyczących układu oddechowego, migrenach oraz w radzeniu sobie z problemami z koncentracją czy agresją.
Biofeedback GSR – ten rodzaj biofeedbacku mierzy aktywność współczulnego układu nerwowego. Jest on stosowany w przypadku nadpotliwości oraz w leczeniu niewielkiego nadciśnienia tętniczego.
Biofeedback oddechowy – polega on na wizualnym zaprezentowaniu czynności oddechowej. Może być stosowany u osób dotkniętych epilepsją i chorobami układu oddechowego.
Biofeedback temperaturowy – bazuje na pomiarze temperatury dystalnych części kończyn. Wykorzystanie tego typu biofeedbacku znajduje zastosowanie w chorobach reumatycznych, zaburzeniach funkcji naczyń krwionośnych oraz jako metoda relaksacyjna.
TERAPIA BIOFEEDBACK- ZASTOSOWANIE
Z metody korzystali początkowo astronauci w NASA, z czasem Biofeedback znalazł zastosowanie w medycynie. Do opracowania terapii Biofeedback skłoniło naukowców odkrycie świadczące o tym, że ludzki mózg jest w stanie wyuczyć się nowego wzorca pracy. Mózg emituje fale o różnej częstotliwości (są to fale: alfa, beta, gama, delta, theta), których zapis uzyskuje się, przeprowadzając badanie EEG. Fale mózgowe alfa związane są ze stanem odprężenia i relaksu, Biofeedback umożliwia pracę nad osiąganiem tego stanu.
Biofeedback znajduje zastosowanie w zapobieganiu i leczeniu następujących schorzeń:
ADHD,
depresja,
padaczka,
problemy ze snem,
nadmierny stres,
choroby układu oddechowego,
PTSD (zespół stresu pourazowego),
zaburzenia koncentracji,
zaburzenia dotyczące autonomicznego układu nerwowego,
uzależnienia,
w rehabilitacji po uszkodzeniach pewnych obszarów mózgu (do których doszło w skutek urazu lub udaru).
Biofeedback wykorzystywany w leczeniu licznych schorzeń może dawać bardzo dobre efekty terapeutyczne, należy jednak pamiętać, że w wielu przypadkach oprócz tego rodzaju treningu, konieczne jest stosowanie farmakoterapii.Trening Easy Biofeedback polepsza koncentrację, skupienie, uwagę. Pozwala szybciej i lepiej wyciszyć i zrelaksować się oraz nauczyć się panować nad emocjami. Jest to przyjemna forma treningu skierowana dla szerokiej grupy użytkowników.  

To urządzenie posiadające możliwości pracy na tak zwanej „fali geniuszu”
Dla kogo:
dla dzieci z problemami szkolnymi: problem z uwagą i koncentracją
dla dzieci z problemami w czytaniu i pisaniu
w przypadku problemów szkolnych
dla osób żyjących w stresie
dla uczących się języków – przygotowanie ucha do nauki języków obcych.
Easy Biofeedback jest skutecznym treningiem stosowaną m.in. przy:
problemy w uczenia się
trudnościach w czytaniu i pisaniu
problemach w zdobywaniu umiejętności matematycznych
impulsywności i agresji oraz złym zachowaniu
koncentracji uwagi
wypaleniu zawodowym u kadry menadżerskiej
potrzebie podwyższenia aktywności poznawczej i możliwości intelektualnych u studentów w czasie sesji egzaminacyjnej
przy uprawianiu sportu
problemach z emocjami
relaksacji
wyciszeniu
skupieniu
Zastosowanie:
trening trudności szkolnych,
edukacja włączająca, wyrównywanie szans edukacyjnych
wspomaganie umiejętności uczenia się
wspomaganie nauki języków obcych
wsparcie konkretnych sprawności i obszarów: czytanie, pisanie, logiczne myślenie, funkcje, komunikacja werbalna, koncentracja, pamięć

Rezultaty:
polepszenie koordynacji ruchowej,
lepsze radzenie sobie z emocjami,
zmniejszenie stresu,
zwiększenie koncentracji,
większa efektywność zapamiętywania,
spadek liczby popełnianych błędów ortograficznych,
zwiększenie umiejętności komunikacyjnych,
lepsze wykorzystywanie posiadanych możliwości.

TERAPIA HEG BIOFEEDBACK
Zastosowanie
HEG Biofeedback jest szczególnie polecany;
- dzieciom z ADHD
-jako metoda wspierająca w przypadkach:
- deficytów poznawczych
- zaburzeń neurologicznych i neurobehawioralnych ( opozycyjno- buntownicze, obsesyjno- kompulsywne, zespół Tourette'a, zespół Aspergera)
- zamkniętych urazów głowy.
ZALETY TRENINGU HEG BIOFEEDBACKU:
- bardzo prosty montaż opaski (w porównaniu do montażu EEG)
- mała podatność na artefakty oczne, fotelowe, mięśniowe, itp.
- szybkość uczenia się świadomego wpływu na informację zwrotną.
TRENING HEG BIOFEEDBACK DOSKONALI;
- koncentrację, skupienie uwagi na jednym zadaniu,
- pamięć roboczą,
- „zdawanie sobie sprawy”
- planowanie i organizację działań,
- wolę działania, automotywację,
- ocenę sytuacji i podejmowanie decyzji
- zdolność do odroczonej gratyfikacji,
- elastyczność w dostosowaniu do nowych sytuacji
- kontrolę impulsywności, kontrolę stanów emocjonalnych
- przewidywanie konsekwencji działań
- wyczucie sytuacji
- kojarzenie sytuacyjne.


BADANIE QEEG czyli tzw. mapowanie mózgu.
Mapowanie mózgu to matematyczne i statystyczne analizy aktywności elektrycznej mózgu. Ostrożnie edytowane dane EEG (oczyszczone z zakłóceń, tzw. artefaktów) są przetwarzane za pomocą specjalnych baz danych EEG.
Pozwala to na porównanie funkcjonowania mózgu jednostki do osób w podobnym wieku, bez choroby lub patologii. Identyfikujemy w ten sposób te obszary mózgu, w których występują nieprawidłowości pod względem ilości i rodzajów aktywności elektrycznej, spójność (w zasadzie połączeń między lokalizacjami) i fazy (szybkość informacji między lokalizacjami).
Mapowanie mózgu zazwyczaj ujawnia wzorce odchyleń lub nieprawidłowości w zakresie częstotliwości fal mózgowych, które są charakterystyczne dla pewnych zaburzeń. Problemy z łącznością między lokalizacjami w mózgu mogą być kluczowym zagadnieniem w niepełnosprawności, padaczce i zaburzeniach uczenia. Leki zazwyczaj nie zmieniają tych podstawowych problemów, przez co pacjent może cierpieć na nawroty lub doświadczać przewlekłych objawów. Mapy mózgu mogą pomóc określić rodzaj zaburzeń, gdzie w mózgu jest problem i jak go leczyć. Mapa mózgu jest bardzo pomocna w planowaniu neuroterapii (np. neurofeedback, eeg biofeedback, tdsc).
Badanie QEEG pozwala wykryć przyczynę takich zaburzeń jak:
✔️ uszkodzenia mózgu po wypadkach, pęknięciu tętniaka i udarach
✔️ zaburzenia rozwoju mowy
✔️ deficyty koncentracji i uwagi
✔️ trudności w nauce
✔️ zaburzenia ze spektrum autyzmu
✔️ zaburzenia emocjonalne
- stany lękowe
- stany depresyjne. 

Mobirise

o  Nas

Ania Ogiejko-Biczysko
Paweł Biczysko
Dorota Madejka
Paulina Zybała

ul. Żeromskiego 2
63-410 Ostrów Wielkopolski

693 997 993
510 403 809

novaostrow@nowanadzieja.com.pl